ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : ชมรมทันตกรรมหัตถการแห่งประเทศไทย

 

วันเวลาที่เริ่มงาน : วันที่ 5 สิงหาคม 2562 เวลา 08.00 – 16.30 น.
สถานที่ : ณ โรงแรม Renaissance ราชประสงค์

 

Link QR CODE : http://gg.gg/in-out_regis

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment