ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : โรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม

วันเวลาที่เริ่มงาน : วันที่ 3 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30 – 14.00 น.

สถานที่ : ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment