ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : ราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย

 

วันเวลาที่เริ่มงาน : วันที่ 6-8 พฤศจิกายน 2562
สถานที่ : ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 22 และ 23 กรุงเทพมหานคร

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.royalthaident.org/RCDS2019

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment