ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : งานบริหารคุณภาพ

 

วันเวลาที่เริ่มงาน : วันที่ 3 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.00 – 15.00 น.
สถานที่ : ณ ห้องประชุม 304 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา (ส่วนหลัง)

 

Link QR CODE : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSed6U5-GaV-uP-KE__4GmR2n1qFnyIK_1vJbW10wOlBx3s1rA/viewform

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment