ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : สำนักงานการวิจัย

 

วันเวลาที่เริ่มงาน : วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.30 – 14.30 น.

สถานที่ : ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา (ส่วนหลัง)

 

Link QR CODE : https://docs.google.com/forms/d/1ADAnZCiVqcBtr7vutXlJ0co0OASb6XjZNuDhJ6FwGgc/viewform?edit_requested=true

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment