ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : ภาควิชาทันตกรรมหัตถการและวิทยาเอ็นโดดอนต์

 

วันเวลาที่ดำเนินการโครงการ : วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 – 30 เมษายน 2563
ติดต่อสอบถามได้ที่ : คุณประนอม ทาระหาด โทร. 02-200-7702, 063-214-3967

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment