เนื่องจาก งานประยุกต์ผลงานวิจัย ได้เข้าร่วมออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางทันตกรรม
ในงานประชุมทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย
ระหว่างวันที่ 12 – 14 มิถุนายน 2562
ณ โรงแรม เซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์

 

หากหน่วยงานต่างๆ มีความประสงค์จะติดต่อ งานประยุกต์ผลงานวิจัย
สามารถติดต่อได้ที่ ร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางทันตกรรม (ร้าน M-Dent) ชั้น 1

 

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : งานประยุกต์ผลงานวิจัย

 

วันเวลาที่เริ่มงาน : วันที่ 12 – 14 มิถุนายน 2562
สถานที่ : ณ โรงแรม เซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment