ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

วันเวลาที่เริ่มงาน : วันที่ 10-14 มิถุนายน 2562
สถานที่ : โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส กรุงเทพมหานคร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment