ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : สมาคมศิษย์เก่า คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมหาวิทยาลัยมหิดล

 

วันเวลาที่เริ่มงาน : วันที่ 6 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.30 – 14.00 น.
สถานที่ : ณ BLU-O RHYTHM & BOWL เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ชั้น 3 ปิ่นเกล้า

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment