ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : งานบริหารและธุรการโรงพยาบาล

 

วันเวลาที่เริ่มงาน : วันที่ 30 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.00 – 16.30 น.
สถานที่ : ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment