ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : หน่วยจัดการศึกษาหลักสูตรหลังปริญญา

 

วันเวลาที่เริ่มงาน : วันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30 – 16.00 น.
สถานที่ : ณ ห้องประชุม 301,302,305-306 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา (ส่วนหลัง)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment