ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : งานกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม

 

วันเวลาที่เริ่มงาน : วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 เวลา 12.45 – 15.45 น.
สถานที่ : ณ ห้องประชุมเทพรัตนทันตกิจสโมสร ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment