ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : สำนักงานการวิจัย

วันเวลาที่เริ่มงาน : วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2562  เวลา 14.00 – 15.00 น.

สถานที่ : ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา (ส่วนหลัง)

Link QR CODE : https://docs.google.com/forms/d/1isx7XtSpAvApqRfuo4KTVg9SsF6pkhLdmut-0zPBEjw/viewform?edit_requested=true

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment