ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : ภาควิชาเวชศาสตร์ช่องปากและปริทันตวิทยา

 

วันเวลาที่เริ่มงาน : วันที่ 29-31 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.00 – 16.00 น.
สถานที่ : ณ ลานข้างศูนย์อาหาร M Dent

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment