ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : หน่วยกฎหมาย

 

วันเวลาที่เริ่มงาน : วันที่ 19 มิถุนายน 2562 เวลา 12.30 – 16.00 น.
สถานที่ : ณ ห้องประชุมเทพรัตนทันตกิจสโมสร ชั้น 4 (ส่วนหลัง)

 

Link QR CODE : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd5VuA5GWITYqUdB29ZzKSyrKLxLuXiQEJVc4QnsVpaoE4Cng/viewform

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment