ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : สำนักงานการวิจัย

วันเวลาที่เริ่มงาน : วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2562 เวลา 13.00 – 16.00 น.

สถานที่ : ณ ห้องบรรยาย B12 ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา

วันที่ลงทะเบียน : ได้ตั้งแต่บัดนี้ – 14 มิถุนายน 2562

ส่งบทความได้ : ไม่เกินวันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2562

ลงทะเบียนได้ที่ : Email : manuscript.dt@gmail.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment