ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : หน่วยวิเทศสัมพันธ์

 

วันเวลาที่เริ่มงาน :  วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.30 น.

สถานที่ : ณ สิรินธรทันตพิพิธ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment