ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : งานบริหารคุณภาพ

 

วันเวลาที่เริ่มงาน : วันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2562 เวลา 8.30 – 12.00 น.
สถานที่ : ณ ห้องบรรยาย A3 ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา

 

Link QR CODE : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe2dAH3F_p9bI2iNCKzrLvSmz1MqBiaE7RToCI3EzMUhCNeEw/viewform

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment