ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : หน่วยสวัสดิการและสิทธิประโยชน์

 

วันเวลาที่เริ่มงาน : วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 เวลา 9.00 – 18.30 น.
สถานที่ : ณ สะพานแดง จ.สมุทรสาคร

 

Link QR CODE : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfb2AvYYOnKQyw1MRxchhCk3IJW4x2eoItZv6FBBuJM9lOWtg/viewform

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment