ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : หน่วยพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 

วันเวลาที่เริ่มงาน : วันที่ 23 มกราคม 2563 เวลา 09.00 – 16.00 น. [ลงทะเบียนเวลา 08.30 น.]
สถานที่ : ณ ห้องประชุม 304 ส่วนหลังชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา (ส่วนหลัง)

 

วันเวลาที่ลงทะเบียน : ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 27 ธันวาคม 2562 รับจำนวนจำกัด 50 ท่าน

 

Link QR CODE : https://forms.gle/ATxkmq9V4AiRUpHXA

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : หน่วยพัฒนาทรัพยากรบุคคล งานทรัพยากรบุคคล ชั้น 16 โทร.7577

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment