ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : โรงเรียนผู้ช่วยทันตแพทย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

ลงทะเบียนเรียน: วันที่ 18 เมษายน 2562 เวลา 08.30 น.
สถานที่: ณ ห้องประชุมสมพร เรืองผกา อาคารศูนย์การเรียนรู้ฯ ชั้น 5
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ถ.โยธี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ

ติดต่อสอบถามรายละเอียด: โทร.02-2007638

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่:
http://dtedu.dt.mahidol.ac.th/portal/news_detail.php?news_id=66&fbclid=IwAR0DTv3-OYGycgOp4oE9yJgZMQopWdGK0GmrssrpCRLVNReHKxj3vmnV4DE

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment