ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : โรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร

 

วันเวลาที่เริ่มงาน : วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 เวลา 9.30 – 16.00น.
สถานที่ : ณ ห้องประชุมกาญจนาภิรมย์ ชั้น G
ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment