ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : โรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร

 

วันเวลาที่เริ่มงาน : วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.30 – 14.30 น.
สถานที่ : ณ ห้องประชุมกาญจนาภิรมย์ ชั้น G ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment