ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : กองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

เข้าร่วมกิจกรรมได้ 3 มหาวิทยาลัย ดังนี้

1.Osaka University ประเทศญี่ปุ่น
วันที่และค่าใช้จ่าย : วันที่ 16 – 29 มิถุนายน 2562 (2 สัปดาห์)/ค่าใช้จ่ายคนละ 30,000 บาท

2.Pusan National University สาธารณรัฐเกาหลี
วันที่และค่าใช้จ่าย : วันที่ 24 กรกฎาคม – 14 สิงหาคม 2562 (3 สัปดาห์)/ค่าใช้จ่ายคนละ 25,000 บาท

3.Yunnan University สาธารณรัฐประชาชนจีน
วันที่และค่าใช้จ่าย : วันที่ 28 กรกฎาคม – 9 สิงหาคม 2562 (2 สัปดาห์)/ค่าใช้จ่ายคนละ 10,000 บาท

 

รับแค่ประเทศละ : 20 คน เท่านั้น

 

ผู้สนใจสามารถ Download ใบสมัคร และดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :

https://drive.google.com/drive/folders/1tDrGxdBdat9iwfy6tEdZsxfnG5th_m_u?usp=sharing

 

กรอกใบสมัครแล้ว สามารถนำไปยื่นได้ที่ :
หน่วยวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 15 ภายในวันที่ 30 เมษายน 2562

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment