ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT)

 

วันเวลาที่เริ่มงาน : วันที่ 18 เมษายน 2562 เวลา 13.30 – 16.30 น.
สถานที่ : ณ ห้อง 301 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา (ส่วนหลัง)
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

ลงทะเบียนได้ที่ Link QR CODE :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd4PBPkFnh1hEOUKGmMB8JpvQZ0aWTHmsprDp2cPpwHgCwy4w/viewform

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : งานประยุกต์ผลงานวิจัย อาคารพรีคลินิก ชั้น 1 โทร.02-200-7629

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment