ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องและบริการวิชาการ

 

วันที่เริ่มอบรม : วันที่ 27 พฤษภาคม – 15 สิงหาคม 2562 (216 ชั่วโมง)
จำนวนผู้เข้าฝึกอบรม : รับเพียง 10 คน เท่านั้น
สถานที่ : ณ ห้องบรรยาย ชั้น 7, คลินิกทันตกรรมทั่วไปขั้นสูง และคลินิกเพรสทีจ
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

ค่าลงทะเบียน : 120,000 บาท/คน

ลงทะเบียนได้ที่ Link QR CODE : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfbsPoNugqKH6wcVzLtYYsyHJZaoSepdcNnXCNoJ2cnskMBsw/viewform

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องและบริการวิชาการ โทร.02-200-7642
หรือ E-Mail : niruj.kha@mahidol.ac.th

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment