ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : หน่วยจัดการศึกษาหลักสูตรหลังปริญญา

วันเวลาที่เริ่มงาน : วันที่ 3 เมษายน 2562 เวลา 09.00 – 10.00 น.
สถานที่ : ณ ห้อง B7 ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment