ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : หน่วยจัดการศึกษาหลักสูตรหลังปริญญา

 

ขอเชิญผู้สนใจร่วมฟังบรรยาย โดย Professor Gary R. Goldstein

หัวข้อ Evidence Based Dentistry in Clinical Practice
วันเวลาที่เริ่มงาน : วันอังคารที่ 26 มีนาคม 2562 เวลา 13.00 – 15.00 น.
สถานที่ : ณ ห้องประชุม B5 ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา

 

ขอเชิญผู้สนใจร่วมฟังบรรยาย โดย Professor Gary R. Goldstein
หัวข้อ การเขียน งานวิจัยใน International Journal และวิธีการตีพิมพ์ในวารสารที่มี High Impact Factor
วันเวลาที่เริ่มงาน : วันพุธที่ 27 มีนาคม 2562 เวลา 11.00 – 12.00 น.
สถานที่ : ณ ห้องบรรยาย ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment