ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : โรงเรียนผู้ช่วยทันตแพทย์

 

ตัวจริง – จำนวน 80 คน
สำรอง – จำนวน 4 คน

 

ผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ (ตัวจริง) เข้ารับการตรวจร่างกาย ให้ปฏิบัติดังนี้

1. ลงทะเบียนออนไลน์เพื่อทำเวชระเบียนที่ https://med.mahidol.ac.th/mr/

เลือก ตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่
เลือก ทำประวัติผู้ป่วยใหม่ หลังกรอกประวัติเสร็จแล้ว
ให้เข้าระบบใหม่อีกครั้งเพื่อตรวจสอบผลการลงทะเบียน และพิมพ์เอกสาร นำมาพร้อมการเข้ารับการตรวจร่างกาย (ต้องทำเวชระเบียนออนไลน์ก่อนมาติดต่อที่หน่วยบริการสุขภาพก่อนวันเข้ารับการตรวจร่างกาย)

2. เข้ารับการตรวจร่างกาย วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 น. ณ หน่วยบริการสุขภาพ อาคาร 1 ชั้น 2 โรงพยาบาลรามาธิบดี พร้อมชำระ

ค่าใช้จ่ายในการตรวจร่างกาย จำนวนเงิน 800 บาท ตามเวลาดังนี้
ลำดับที่ 1 – 40 เวลา 08.30 น.
ลำดับที่ 41 – 80 เวลา 10.30 น.

 

หากมีปัญหาเกี่ยวกับการทำเวชระเบียนออนไลน์ หรือ ปัญหาการเข้ารับการตรวจร่างกาย

กรุณาติดต่อ คุณวนาพรรณ หน่วยบริการสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี โทร. 02-2003835

 

ผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ (สำรอง) ให้ปฏิบัติดังนี้
ผู้ที่มีรายชื่อติดสำรอง จำนวน 4 คน ให้ติดต่อโรงเรียนผู้ช่วยทันตแพทย์ โทร.02-2007638 ภายในวันที่ 27 มีนาคม 2562

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment