ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : ศูนย์ทันตกรรมพระราชทาน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

วันเวลาที่เริ่มงาน : วันที่ 4 เมษายน 2562 เวลา 08.00 -12.00 น.

สถานที่ : ณ โรงแรมอีสติน มักกะสัน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment