ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : หน่วยสวัสดิการและสิทธิประโยชน์

 

วันเวลาที่เริ่มงาน : วันพุธที่ 3 เมษายน 2562 เวลา 14.00-16.00 น.
วันที่ลงทะเบียน : ตั้งแต่บัดนี้ – 1 เมษายน 2562
สถานที่ : ณ ห้องประชุมเทพรัตนทันตกิจสโมสร ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา (ส่วนหลัง)

 

Link QR CODE : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfmzWjsmuhNz4jTt00mXoInHhIbDsX2DCJ5mKuAjJvk5z31Bg/viewform

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment