ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : หน่วยสวัสดิการและสิทธิประโยชน์

 

วันเวลาที่เริ่มงาน : วันที่ 27 มีนาคม 2562 เวลา 14.00 – 16.00 น.

สถานที่ : ณ ห้องประชุมเทพรัตนทันตกิจสโมสร ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา (ส่วนหลัง)

 

วันที่ลงทะเบียน : ตั้งแต่บัดนี้ – 25 มีนาคม 2562

Link QR CODE : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSejpD3Xdy-XNHSIVmYjFS1nImCEx4jCeVRs5Gh6vduKQnTn_Q/viewform?entry.1706530364=นาง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment