ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

สามารถลงทะเบียนผู้ป่วยใหม่ออนไลน์ได้ที่ QR Code
หรือเว็บไซต์: https://dt.mahidol.ac.th/ > โรงพยาบาลทันตกรรมคณะทันตแพทยศาสตร์ > บริการสำหรับผู้ป่วย

 

Link QR CODE : http://dtapp.dt.mahidol.ac.th/regonline/mronline/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment