ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : หน่วยจัดการศึกษาหลักสูตรหลังปริญญา

 

วันเวลาที่เริ่มงาน : วันพุธที่ 27 มีนาคม 2562 เวลา 13.30 – 15.30 น.
สถานที่ : ณ ห้องประชุม 305 – 306 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 3 (ส่วนหลัง)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment