ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

วันเวลาที่เริ่มงาน : ระหว่างวันที่ 22-29 เมษายน 2562
สถานที่ : ณ โรงเรียนวัดรัตนชมภู อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี

 

QR CODE : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfTFhbj878YA0WDgRB1qCp-fk6BPdTHKWc7zSRF5SFUfnPPww/viewform

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment