ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : สำนักงานการวิจัย

 


 

Link QR CODE :

 

งานส่งเสริมและพัฒนาการวิจัย

 

การบริการของเจ้าหน้าที่ในการขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย :

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeuH4sUY8XL5HJYyjGdxOA5Nf4hd7GOLYmHprR50jcjgsTbYg/viewform

 

การบริการของเจ้าหน้าที่หน่วยส่งเสริมจริยธรรมการวิจัย (สำนักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนฯ) :

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfiWqiCx8Yad4L2U_Cj6Af2U2SmjFDm0yeb8O3jHAA7KXM0KQ/viewform

 

การบริการของเจ้าหน้าที่หน่วยฐานข้อมูลวิจัยและสถิติ :

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf4eHNoviNSpGzPWv_aOHUZCFQ8az2HPqL7eLPD7Hc2SLGiXg/viewform

 

การบริการของเจ้าหน้าที่หน่วยงานวิทยาสารทันตแพทยศาสตร์มหิดล :

https://docs.google.com/forms/d/1BvzxhZpAu8aPDL9lndtkLJI8W6NNHffyxkYWJHP3aQw/viewform?edit_requested=true

 

 


 

งานส่งเสริมและพัฒนาการวิจัย

 

การบริการของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการเครื่องมือวิจัย (วจบ.1) :

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfjRXy2aPMWibG2QpsXEYdxcdsaE8ZMhF8SejVaK6ufXSguKw/viewform

 

การบริการของเจ้าหน้าที่ในการบริการทดสอบวิเคราะห์ตัวอย่าง (วจบ.4) :

https://docs.google.com/forms/d/1BfMA_MxRuG4uDvlSClm7JzX6JXhdtj0Wsf5dfJbxoUc/viewform?edit_requested=true

 


 

งานส่งเสริมและพัฒนาการวิจัย

 

การบริการของเจ้าหน้าที่ผู้รับคำปรึกษาการยื่นจดผลงานทรัพย์สินทางปัญญา :

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdpbc6BishKKsCQ2KJQ6ohfzrG1SUYepB6EGaY0qSsxekRxfQ/viewform

 

การบริการของเจ้าหน้าที่ในจำหน่ายผลิตภัณฑ์ร้าน M-Dent :

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeFHu1k8NkdGhOCphTLf_PHUBtwsBDkavpZGkpRXQG-LidPsQ/viewform

 

การบริการของเจ้าหน้าที่ในการบริการของคลังวิทยาศาสตร์และสารเคมี(2001) :

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdORANBZ3QZnqSgS-latKgF_dVb7809s6pD1wt00v52Jr1UZQ/viewform

 


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment