ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : หน่วยจัดการศึกษาหลักสูตรหลังปริญญา

 

วันเวลาที่เริ่มงาน : ในวันพุธที่ 20 มีนาคม 2562 เวลา 13.30 – 14.30 น
สถานที่ : ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 (ส่วนหลัง)
สำรองที่นั่ง ได้ที่ : โทร. 7642 หน่วยจัดการศึกษาหลักสูตรหลังปริญญา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment