ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

วันเวลาที่เริ่มงาน : วันที่ 10 เมษายน 2562 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป
สถานที่ : ณ ห้องประชุม B4-B7 ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ,
ลานอเนกประสงค์ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา (หน้าน้ำพุ) และ
ลานอเนกประสงค์ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment