ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

วันเวลาที่เริ่มงาน : วันที่ 30 มีนาคม 2562 เวลา 18.30 น.
สถานที่ : ณ โรงแรม InterContinental Bangkok ชั้น 4 ห้อง Grand Ballroom

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment