ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : โรงเรียนผู้ช่วยทันตแพทย์

 

วันเวลาที่เข้าสอบสัมภาษณ์ : วันที่ 25 มีนาคม 2562 เวลา 08.00 น.
สถานที่ : ณ ห้อง A2 ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนโยธี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ

 

วันที่ประกาศผลผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ : วันที่ 26 มีนาคม 2562
ดูรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ : https://dt.mahidol.ac.th หรือ http://dtedu.dt.mahidol.ac.th

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment