ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : หน่วยพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 

วันเวลาที่เริ่มงาน : ระหว่างวันที่ 25 – 26 เมษายน 2562 เวลา 08.30 – 16.00 น.
สถานที่ : ณ ห้องประชุม 304-306 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา (ส่วนหลัง)

 

ระยะเวลาการลงทะเบียน : ได้ตั้งแต่บัดนี้ – 5 เมษายน 2562 (จนกว่าจะมีผู้สมัครครบตามจำนวนที่กำหนด)

ลงทะเบียนออนไลน์ : https://goo.gl/forms/deq431h6PfeG7YZL2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment