ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ดาวน์โหลด หนังสือแสดงความยินยอมรับการตรวจรักษา โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

วิทยาเขตพญาไท
วันเวลาที่เริ่มงาน : วันอังคารที่ 2 เมษายน 2562
เริ่มแจกบัตรคิว : วิทยาเขตพญาไท เวลา 6.30 – 11.30 น. หรือจนกว่าคิวจะหมด
สถานที่ : ณ ชั้น 1 ลานอเนกประสงค์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา โรงพยาบาลทันตกรรม
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : โทร 0-2200-7727, 2-2200-7602

 

 

วิทยาเขตศาลายา
วันเวลาที่เริ่มงาน : วันอังคารที่ 2 เมษายน 2562
เริ่มแจกบัตรคิว : วิทยาเขตศาลายา เวลา 6.45 น. (จนกว่าคิวจะหมด)
สถานที่ : ณ โรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : โทร 0-2849-6600 ต่อ 2004, 2005

 

link : https://dt.mahidol.ac.th/th/news-20190312-2/

หนังสือแสดงความยินยอมรับการตรวจรักษา

 

View Fullscreen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment