ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : หน่วยพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุ

พิธีเปิดงานนิทรรศการ : วันที่ 1 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น.
วันเวลาที่เริ่มงาน : 1 เมษายน – 30 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30 – 16.30 น. (ทุกวันเว้นวันหยุดราชการ)
สถานที่ : ณ สิรินธรทันตพิพิธ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment