ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : สำนักงานการวิจัย

 

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ : ผ่านระบบ Intranet ของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

เมนู วิจัย > INNOVATION/นวัตกรรม > ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

QR CODE : https://drive.google.com/file/d/1czGE5_oUBlZWyR77tq4vHPwMFLtQcRl-/view

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment