ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : สำนักงานการวิจัย

 

วันเวลาที่เริ่มงาน : วันที่ 29 มีนาคม 2562 เวลา 13.00 – 16.00 น.
สถานที่ : ณ ห้องบรรยาย B12 ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา

 

วันที่ลงทะเบียน : ได้ตั้งแต่บัดนี้ – 18 มีนาคม 2562
ส่งบทความได้ : ไม่เกินวันที่ 22 มีนาคม 2562
ลงทะเบียนได้ที่ : Email : manuscript.dt@gmail.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment