ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : หน่วยทันตแพทยศาสตรศึกษา

วันเวลาที่เริ่มงาน : วันที่ 4 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

สถานที่ : ณ ห้องประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ชั้น 17 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment