ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

โดยจะมีพิธีมอบรางวัลในงาน MU Blue Night คืนสู่เหย้า เรามหิดล ครั้งที่ 6

วันเวลาที่เริ่มงาน : วันที่ 2 มีนาคม 2562 เวลา 16.00 – 21.00 น.
สถานที่ : ณ ลานหน้าหอประชุมมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment