ขอแจ้งปิดให้บริการคลินิกวิทยาเอ็นโดดอนต์ ระบบค่าตอบแทนนอกเวลาราชการ (เวลา 16.30 – 20.00 น.)
ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : คลินิกวิทยาเอ็นโดอนต์
วันที่ปิดคลินิก : วันที่ 25 – 27 มีนาคม 2562

วันที่ 1 – 3 พฤษภาคม 2562

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment