ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

วันเวลาที่เริ่มงาน : วันที่ 2 เมษายน 2562 เวลา 09.00 – 14.00 น.
สถานที่ : ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 3

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment