ผู้ช่วยอาจารย์ ทพญ.นันธิพร โพธิ์งาม

 

ตำแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยอาจารย์

 

– พ.ศ. 2562 จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
จากคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เกียรตินิยมอันดับ2

 

ความเชี่ยวชาญ : Operative Dentistry

 

หมายเลขโทรศัพท์ : 02-200-7825

 

EMAIL : Nanthiphorn.pon@mahidol.ac.th

 

ผลงานทางวิชาการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment